ประกาศด่วน

ทางบริษัทขอแจ้งตัวแทนจำหน่ายฮาวิล่าห์ ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการ ห้ามนำคลิปวีดีโอ , รูปถ่าย ,เทปรายการทีวี และสื่ออื่นๆ ของ คุณสุริวิภา กุลตังวัฒนา (คุณหนูแหม่ม) มาทำการโฆษณาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากทางบริษัท ได้หมดสัญญาการว่าจ้าง การเป็นพรีเซนเตอร์ กับทางคุณหนูแหม่มแล้ว

   จึงขอความร่วมมือตัวแทนทุกท่าน งดยิงแอดโฆษณา คลิปวีดีโอ ,รูปถ่าย ,เทปรายการทีวี , และสื่ออื่นๆ ของคุณสุริวิภา กุลตังวัฒนา (คุณหนูแหม่ม) อย่างเด็ดขาด !!!

   หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทาง คุณสุริวิภา กุลตังวัฒนา (คุณหนูแหม่ม) ในกรณีที่ทางตัวแทนได้ทำการละเมิดสิทธิ์ที่ได้แจ้งมาข้างต้นนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยทางตัวแทนที่ได้ทำการละเมิดสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

นาย พิศิษฐ์ ชวนะสุนทรพจน์
(ป๋อง ฮาวิล่าห์)