เพื่อป้องกันสินค้าลอกเลียนแบบ ทางฮาวิล่าห์

มีวิธีดูว่าสินค้าเป็นของแท้ โดยจะมีตัวปั้มนูนโลโก้ Havilah อยู่ที่ข้างขวด หรือที่ฝาขวด ทุกขวด