ประกาศด่วน

ทางบริษัทขอแจ้งตัวแทนจำหน่ายฮาวิล่าห์ ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการ ห้ามนำคลิปวีดีโอ ,  รูปถ่าย ,เทปรายการทีวี และสื่ออื่นๆ ของ คุณสมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (คุณเสนาลิง) มาทำการโฆษณาโดยเด็ดขาด ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป เนื่องจากทางบริษัท ได้หมดสัญญาการว่าจ้าง การเป็นพรีเซนเตอร์ กับทางคุณเสนาลิงแล้วทางบริษัทขอแจ้งตัวแทนจำหน่ายฮาวิล่าห์ ทุกท่านทราบเกี่ยวกับการ

   จึงขอความร่วมมือตัวแทนทุกท่าน งดยิงแอดโฆษณา คลิปวีดีโอ ,รูปถ่าย ,เทปรายการทีวี , และสื่ออื่นๆ ของคุณสมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (คุณเสนาลิง) อย่างเด็ดขาด !!! นะครับ 

   หากมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากทาง คุณสมเกียรติ จันทร์พราหมณ์ (คุณเสนาลิง) ในกรณีที่ทางตัวแทนได้ทำการละเมิดสิทธิ์ที่ได้แจ้งมาข้างต้นนั้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น โดยทางตัวแทนที่ได้ทำการละเมิดสิทธิ์จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเองทั้งหมด

นาย พิศิษฐ์ ชวนะสุนทรพจน์
(ป๋อง ฮาวิล่าห์)