ใช้ผลิตภัณฑ์ฮาวิล่าห์ได้ 3 เดือนกว่าแล้วค่ะ ก่อนหน้านี้มีปัญหากับผมที่ร่วงมาตลอด 2-3 ปี ร่วงมาก จากผมที่เคยหนาร่วงจนบางมากรัดยางรวบผมทีเหลือนิดเดียว แล้วมีปัญหาเรื่องผมมันมาก ต้องสระทุกวัน ยิ่งสระยิ่งร่วงเยอะ รอยแสกผมบางเห็นชัดมาก แต่ตั้งแต่มาใช้ผลิตภัณฑ์ฮาวิล่าห์ ประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ ผมไม่ค่อยมัน ผมร่วงน้อยลง ที่สำคัญบริเวณที่ผมหลุดร่วงไปเริ่มมีผมขึ้นเยอะมาก สังเกตจากเวลาแสกผม จะมีผมที่กำลังขึ้นตั้งชี้เยอะมาก และลูกผมบริเวณด้านข้างขึ้นเยอะมากก่อนหน้านี้ด้านข้างผมจะน้อยมากดูเหมือนคนหน้าผากเถิกแบบเถิกมาก ที่สำคัญผมนุ่ม ไม่ชี้ฟู และผมยาวเร็วมากตอนนี้มั่นใจมากขึ้นกับผมตัวเองหลงรัก Havilah เลยค่ะ

ผมร่วงหลังคลอด

**ผลลัพธ์ที่ได้อาจจะแตกต่างไปแล้วแต่ละบุคคล**